به من مربوط است (نسخه الكترونيكي)

It regards to me
ناشر: نشر بخشايش
دسترسی
افكار مثبت تو را هماهنگ با جهان نگه مي‌دارد. هماهنگي از طريق فكر وارد وجود شما مي‌شود، پيشينه هر عملي فكر است.
نويسنده وين داير
مترجم شهرزاد فتوحي
سال چاپ
شابك2500110136821