بهداشت روانی عقب‌ماندگی ذهنی (نسخه الکترونیکی)

5.0 1 (1)
ناشر چاپي: آینده درخشان
نويسنده : حسن احدی - شکوه‌السادات بنی‌جمالی
قیمت:
10,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی بهداشت روانی عقب‌ماندگی ذهنی (نسخه الکترونیکی)

مروری بر تاریخ عقب‌ماندگی ذهنی نشان می‌دهد که در هر دوره‌ای از تاریخ، در فرهنگ و تمدنی و در همه طبقات اجتماعی، افرادی وجود داشته‌اند که از نظر فعالیت اجتماعی پایین‌تر از حد طبیعی بوده‌اند و این امر سازگاری آن‌ها را با محیط زندگی‌شان مشکل ساخته است. چگونگی برخورد با این گروه افراد، متاثر از شرایط اجتماعی و سطح فرهنگ و تمدن هر جامعه است. این رابطه‌ی متقابل تا به آن حد محسوس و دقیق است که به باور برخی از محققین می‌تواند آیینه تمام‌نمای فرهنگ و تمدن یک جامعه باشد.

دیدگاه شما

John Smith
مهمان
1398/09/12