بازي‌هاي ريتميك براي همه سنين (نسخه‌ الكترونيكي)

Feel it rhythm games for all
ناشر: انتشارات كتاب نشر نيكا
دسترسی
هر انساني در عمق وجود خود عاشق بازي، حل معما، درست كردن پازل‌ها و انجام بازي‌هاي حركتي است. در واقع بازي‌ها نوعي ابزار قدرتمند علمي فرهنگي به شمار مي‌آ‘يند كه بستر همكاري و همياري گروهي و تقويت مهارت‌ها را مهيا مي‌سازند. به طور كلي بازي‌هايي كه درگير موسيقي، شعر و حركت مي‌باشند داراي ريتم‌هايي آهنگين بوده و هستند و مجموع اين موارد در كنار هم، ارتباطي قوي و باور نكردني را بين مغز و سيستم مركزي اعصاب برقرار مي‌كند و به تقويت حواس فرد كمك مي‌نمايد. والدين، مربيان و معلمان مي‌توانند با استفاده از بازي‌هاي اين كتاب، مهارت‌هاي فردي و اجتماعي، خوب گوش دادن، حس همكاري، تمركز و مهارت‌هاي حركتي را نيز علاوه بر رشد موسيقايي در كودك پرورش دهند.
نويسنده رابرت آبرامسون
مترجم ندا نصيري
سال چاپ
شابك2500110136814