امام علی (ع) در قرآن (نسخه الکترونیکی)

ناشر چاپي: انتشارات لک‌لک
نويسنده : فرزانه زنبقی
قیمت:
1,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی امام علی (ع) در قرآن (نسخه الکترونیکی)

امام علی (ع): اگر عقل به مرتبه کمال برسد سخن کوتاه خواهد شد.

دیگر آثار این نویسنده