اشاعه مالکیت فکری (نسخه الکترونیکی)

ناشر چاپي: انتشارات قانون‌یار
نويسنده : مقداد محمدیان
قیمت:
8,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی اشاعه مالکیت فکری (نسخه الکترونیکی)