ارتباط ويژگي‌هاي شغلي با خودکارآمدي حرفه‌اي معلمان (نسخه الكترونيكي)

ناشر چاپي: انتشارات قانون‌یار
نويسنده : سوسن خسروي
سال چاپ :
قیمت:
8,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی ارتباط ويژگي‌هاي شغلي با خودکارآمدي حرفه‌اي معلمان (نسخه الكترونيكي)

سوسن خسروي با پژوهش‌هايي که در کتاب ارتباط ويژگي‌هاي شغلي با خودکارآمدي حرفه‌اي معلمان، انجام داده است نشان مي‌دهد که باورهاي خودکارآمدي بر فعاليت‌ها، تلاش و پشتکار معلم در کليه فعاليت‌هاي آموزشي تأثير فوق العاده‌اي مي‌گذارد. معلمان با خودکارآمدي سطوح بالاتري از تعهد و اشتياق را از خود نشان داده و عملکرد موفق‌تري خواهند داشت. ويژگي‌هاي شغلي و خودکارآمدي از عوامل کليدي در موفقيت حرفه‌اي معلمان هستند. باورهاي خودکارآمدي بر فعاليت‌ها، تلاش و پشتکار معلم در کليه فعاليت‌هاي آموزشي تأثير فوق العاده‌اي مي‌گذارد. چرا که پژوهش‌ها نشان مي‌دهد معلمان با خودکارآمدي بالا سطوح بالاتري از تعهد و اشتياق در قبال کار را از خود نشان مي‌دهند و استرس کمتري نيز تجربه مي‌کنند و در نتيجه عملکرد موفق‌تري دارند. عليرغم آنکه عقيده به تعيين کننده بودن باورهاي معلم در رفتار در حين آموزش، عقيده‌اي ساده است اما همان‌قدر نيز نيرومند و از پشتوانه پژوهشي برخوردار است.