اثر 56 روز تمرينات ترکيبي بر تعادل ايستا و پويا کودکان استثنايي (نسخه الكترونيكي)

5.0 1 (1)
ناشر چاپي: انتشارات قانون‌یار
نويسنده : روشنک نجفي
سال چاپ :
قیمت:
8,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی اثر 56 روز تمرينات ترکيبي بر تعادل ايستا و پويا کودکان استثنايي (نسخه الكترونيكي)

کتاب اثر 56 روز تمرينات ترکيبي بر تعادل ايستا و پويا کودکان استثنايي نوشته‌ي روشنک نجفي، کتابي است در رابطه با برنامه‌هاي تربيت بدني براي کودکاني که نقص‌هاي ادراکي - حرکتي دارند. به اعتقاد اغلب متخصصان، برنامه‌هاي تربيت بدني براي کودکاني که نقص‌هاي ادراکي - حرکتي دارند، بايد ساختاري منسجم داشته و با نيازها و مشکلات آن‌ها متناسب باشد. ويژگي کودکان داراي ناهنجاري‌هاي حسي - حرکتي اين است که اغلب آن‌ها در اجراي مهارت‌هاي حرکتي درشت، درک فضايي، زماني، بدني و جهت يابي و ديگر مهارت‌هاي حرکتي مانند مهارت‌هاي حرکتي ظريف مشکل دارند. اين مشکلات موجب مي‌شود اين کودکان فقر حرکتي داشته باشند، در انجام اغلب حرکات ناشيانه عمل کنند و از نظر جسماني ضعيف باشند. سندروم عقب ماندگي (کم تواني ذهني) يکي از ناهنجاري‌هاي ادراکي - حرکتي دوران رشد است که قبل از نوجواني بروز مي‌کند و به طور مشخص به کودکاني اطلاق مي‌شود که در سازوکارهاي شناختي و برخي رفتارهاي سازشي نقص دارند. به طور سنتي کودکاني با بهره هوشي کمتر از 70 جزء افراد کم توان ذهني دسته‌بندي مي‌شوند. انجمن عقب ماندگي ذهني آمريکاين ناهنجاري را در پنج دسته کلي فهرست کرده‌اند. در اين فهرست، کودکاني با بهره هوش 85-70 با عنوان کودکان کم توان ذهني مرزي يا ديرآموز، و کودکاني با بهر هوش 50-69 به عنوان عقب مانده ذهني خفيف دسته بندي مي‌شوند. به طور کلي کودکان عقب مانده ذهني در يادگيري مهارت‌هاي زباني، مهارت‌هاي حافظه‌اي، يادگيري قوانين اجتماعي و مهارت‌هاي حل مسئله، عقب‌تر از گروه همسالان خود هستند. اين دسته از کودکان عقب مانده ذهني در مهارت‌هاي حرکتي پايه، نيز نسبت به افراد عادي نمره‌هاي پايين تري کسب مي‌کنند و اين مهارت‌ها را کندتر از افراد معمولي ياد مي‌گيرند. به طور مشخص، کودکاني که دچار ناهنجاري‌ها و مشکلات ذهني‌اند در شروع و اجراي حرکات هدف گيري، زمان واکنش و زمان حرکت کندتر از همسالان خود عمل مي‌کنند. وضعيت بدني کودکان کم توان ذهني به طور معمول ضعيف است و شادابي جسماني زيادي ندارند. نحوه گام برداشتن آنان نامتعادل و نااستوار است و حکايت از آن دارد که هماهنگي کلي آن‌ها ضعيف است. به علاوه مشکلات کم توجهي و دقت اين افراد موجب اختلال در ادراک روابط فضايي، جهت يابي، تشخيص درست مي‌شود. از ديگر مشکلات اين کودکان، ناهماهنگي در انجام اعمال ريتميک است. اين کودکان به دليل اينکه قادر به درک زمان بندي حرکت‌هاي متوالي نيستند و نيز در هماهنگ کردن حرکات اندام‌ها (هماهنگي دست و پا، دست و چشم، و... ) حفظ تعادل مشکل دارند، اعمال ريتميک را با دشواري اجرا مي‌کنند و اغلب نمي‌توانند الگوي حرکتي ويژه را که به تنظيم سرعت - دقت نياز دارد با ضربات متوالي انگشتان خود اجرا کنند. براساس بررسي کار ملي و همکاران (2008) افراد کم توان ذهني خفيف به دليل اختلال در يکپارچگي اطلاعات حسي و حرکتي، در آزمون‌هاي ادراکي - حرکتي نمره‌هاي کمتري نسبت به افراد عادي دريافت مي‌کنند و وضعيت تعادل آن‌ها بي‌ثبات‌تر از افراد سالم است.

دیدگاه شما

John Smith
مهمان
1398/09/12