آفتاب نهان (ایمان) نسخه الکترونیکی

5.0 1 (1)
ناشر چاپي: نشر ارس
نويسنده : خشایار فخریان
قیمت:
5,500تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی آفتاب نهان (ایمان) نسخه الکترونیکی

در مورد ایمان و اهمیت ‌آن زیاد صحبت شده است، ولی به تغییر و تحولات احتمالی‌‌آن کمتر کسی پرداخته است. در این کتاب مطرح می‌شود که ازدست رفتن ایمان، همانند تغییر ماهیت‌اش بی سروصدا و بدون هیاهوست. فرد با تصور به این که ایمان دارد‌‌، به زندگی معمول و روزمره ی خود ادامه می‌دهد، و چه بسا که خود را مومنی کهنه کار تلقی می‌کند ولی ناگهان در شرایطی شکنندگی و تغییر ماهیت ایمان او‌، خودش و دیگران را غافلگیر می کند. با درهم شکسته‌شدن ایمان به ناگاه منکر همه‌چیز می‌شود یا در صورت تغییر ماهیت ایمان، دانسته با مرگ و راه حق نیز دشمنی می کند. مورد اخیر چنان دور از ذهن می نماید، که همه کس خود را از ‌آن مبرا می داند.

دیدگاه شما

John Smith
مهمان
1398/09/12