آشنایی با قرآن کریم شرح و ترجمه جز 24 (کودک و نوجوان) نسخه الکترونیکی

ناشر چاپي: انتشارات لک‌لک
مترجم : فرزانه زنبقی
سال چاپ : 1396
قیمت:
1,500تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی آشنایی با قرآن کریم شرح و ترجمه جز 24 (کودک و نوجوان) نسخه الکترونیکی

این کتاب شامل: جزء بیست و چهارم قرآن مجید آیات 32 الى 75 سوره‌ی زُمَر آیات 1 الى 85 سوره‌ی مؤمن آیات 1 الى 46 سوره‌ی فصلت بخشی از این کتاب: ستمگرترین مردم مشرکان و کافران سخنان پیامبر(ص) را باور نمی‌کردند و ایمان نمی‌آوردند. آنان می‌گفتند: "قرآن از سوی خدا نازل نشده، بلکه افسانه‌های پیشینیان است که محمد از کسی آموخته و برای ما می‌گوید." آنان دروغ‌های بسیاری به خدا می‌بستند. گروهی، فرشتگان را دختران خدا می‌نامیدند. بعضی، عیسی(ع) را پسر خدا می‌دانستند. عده‌ای، حلال و حرام‌هایی قرار می‌دادند و آنها را به خدا نسبت می‌دادند. خداوند یگانه می‌فرماید: چه کسی ستم‌گرتر از کسی است که بر خدا دروغ بست و راست را هنگامی که به سوی او آمد، دروغ خواند؟ آیا در جهنم جایی برای کافران نیست؟