آشنایی با قرآن کریم شرح و ترجمه جز 16 (کودک و نوجوان) نسخه الکترونیکی

5.0 1 (1)
ناشر چاپي: انتشارات لک‌لک
مترجم : فرزانه زنبقی
قیمت:
1,500تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی آشنایی با قرآن کریم شرح و ترجمه جز 16 (کودک و نوجوان) نسخه الکترونیکی

این کتاب شامل: جزء شانزدهم قرآن مجید آیات 75 الی 110 سوره‌ی کهف آیات 1 الی 98 سوره‌ی مریم آیات 1 الی 135 سوره‌ی طه بخشی از این کتاب: نمیتوانی صبر کنی! مرد دانا بار دیگر حرفش را تکرار کرد و گفت: "نگفتم تو هرگز نمی‌توانی همراه من صبر کنی؟" موسی(ع) فهمید که باز هم اشتباه کرده. و دوباره عذرخواهی کرد و گفت: "مهلت دیگری به من بده، اگر باز هم از تو سؤالی کردم، از همراهی با من خودداری کن و دیگر عذرم را نپذیر." آیات قرآن، داستان را چنین ادامه می‌دهد: گفت: آیا نگفتم که تو هرگز نمی‌توانی همراه من صبر کنی؟ گفت: اگر بعد از این چیزی از تو پرسیدم، پس با من همراهی نکن، که به یقین از جانب من معذور خواهی بود.

دیدگاه شما

John Smith
مهمان
1398/09/12