آشنایی با قرآن کریم شرح و ترجمه جز 13 (کودک و نوجوان) نسخه الکترونیکی

ناشر چاپي: انتشارات لک‌لک
مترجم : فرزانه زنبقی
قیمت:
1,500تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی آشنایی با قرآن کریم شرح و ترجمه جز 13 (کودک و نوجوان) نسخه الکترونیکی

این کتاب شامل: آیات 53 الی 111 سوره‌ی یوسف آیات 1 الی 43 سوره‌ی رعد آیات 1 الی 52 سوره‌ی ابراهیم بخشی از این کتاب: پس از آن که بى‏گناهى حضرت یوسف(ع) ثابت شد. او فرصت را غنیمت شمرد که آیین خداپرستى را تبلیغ کند؛ گفت: من از زندان بیرون نیامدم تا ثابت شود که خیانت نکرده‏ام و گناهى مرتکب نشده‏ام و قصدم این نبود که خودم را پاک و بى‏گناه نشان دهم، بلکه مى‏خواهم همه بدانند از لطف و رحمت پروردگارم بود که توانستم در مقابل گناه استقامت کنم و گرنه نفس انسان، همواره او را به بدى دعوت مى‏کند؛ مگر آن که پروردگار رحم کند. در قرآن چنین مى‏خوانیم: و من نفس خودم را بى‏گناه نمى‏دانم؛ به راستى که نفس به بدى فرمان مى‏دهد، مگر آن که پروردگارم رحم کند. به راستى که پروردگارم آمرزنده‏اى مهربان است.