آشنایی با قرآن کریم شرح و ترجمه جز 10 (کودک و نوجوان)

ناشر چاپي: انتشارات لک‌لک
مترجم : فرزانه زنبقی
قیمت:
1,500تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی آشنایی با قرآن کریم شرح و ترجمه جز 10 (کودک و نوجوان)

این کتاب شامل: جزء دهم قرآن آیات 41 الی 75 سوره‌ی انفال آیات 1 الی 93 سوره‌ی توبه بخشی از این کتاب: در میدان جنگ بدر، مسلمانان در ضلع شمالی که به مدینه نزدیک‌تر است، مستقر شده بودند و دشمنان در ضلع جنوبی که از مدینه دورتر بود و در سطح بالاتری قرار داشت، صف‌آرایی کرده بودند. کاروان تجاری کافران از منطقه دور شده بود و به مکه نزدیک میشد. شرایط به گونه‌ای بود که اگر مسلمانان، بر اساس قرار قبلی، با سپاه دشمن روبرو می‌شدند، حتماً بین آنان اختلاف به وجود می‌آمد و شاید عده‌ای حاضر به مبارزه نمی‌شدند؛ اما خداوند یگانه می‌خواست که مسلمانان بر کافران پیروز شوند. در قرآن می‌خوانیم: آنگاه که شما در طرف نزدیک‌تر بودید و آنان در طرف دورتر، و سواران پایین‌تر از شما بودند؛ و اگر با یکدیگر قرار گذاشته بودید، حتماً در انجام وعده اختلاف می‌کردید؛ ولیکن برای این که خداوند کاری را که انجام شدنی بود به انجام برساند، تا کسی که باید هلاک شود با دلیلی روشن هلاک شود و کسی که باید زنده بماند با دلیلی روشن زنده بماند، و به راستی که خدا شنوای داناست.