آشنایی با قرآن کریم شرح و ترجمه جز 1 (کودک و نوجوان) نسخه الکترونیکی

5.0 1 (1)
ناشر چاپي: انتشارات لک‌لک
مترجم : فرزانه زنبقی
سال چاپ : 1396
قیمت:
1,500تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی آشنایی با قرآن کریم شرح و ترجمه جز 1 (کودک و نوجوان) نسخه الکترونیکی

بخشی از این کتاب: به نام خداوند بخشنده‌? مهربـان ستـایـش مخصـوص خـداونـدی اسـت کـه پروردگار جهانیان است بخشنده و مهربان است. فـرمـانـروای روز قیـامـت است. تنها تو را می‌پـرستیم و تنهـا از تـو یـاری مـی‌خـواهیم. مـا را بـه راه راست هدایت فرما. راه کسانی که به آنان نعمـت دادی، نـه کسـانـی‌کـه بـر آنان غضب کردی و نه گمراهان. سوره‌ی حمد

دیدگاه شما

John Smith
مهمان
1398/09/12