آسیب‌شناسی روانی زندگی روزمره (نسخه الکترونیکی)

The Psychopathology everyday Life
5.0 1 (1)
ناشر چاپي: پندارتابان
نويسنده : زیگموند فروید
مترجم : سهیل سمی
قیمت:
15,500تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی آسیب‌شناسی روانی زندگی روزمره (نسخه الکترونیکی)

آسیب‌شناسی روانی زندگی روزمره به احتمال زیاد در آشنا کردن مردم با روانشناسی از همه کتاب‌های دیگر موثرتر بوده است. فروید آگاهانه این کتاب را در آغاز قرن برای خوانندگان معمولی نوشته با چاپ نسخه‌های جدید، مدام شرح‌ها و ماجراهای تازه‌ای به آن افزود، بی آن که هیچ تغییری در نظریات پایه‌ای کارش ایجاد کند. عجبا که با این که در میان آثار فروید کمتر اثری چون این کتاب تجدید چاپ و خوانده شده، ترجمه آلن تایسن برای اولین بار کل متن را به شکل کامل و در نسخه نهایی به انگلیسی ترجمه کرده است. در این اثر با مثال‌های کوتاه و به غایت جذاب، با شرح حال ساده اما متقاعدکننده مسائلی مواجه می‌شویم که برای همه ما آشنا هستند: فراموشی ناگهانی اسامی خاص، رشته کلمات، برداشت‌ها و قصد و نیت‌ها. خاطرات «پوشان» و خاطرات کودکی، خام‌دستی‌ها و اشتباهات دیگر، و نیز همه آن اشتباهات کوچک و زبانی و نوشتاری‌ای که «لغزش‌های فرویدی» نام گرفته‌اند.

دیدگاه شما

John Smith
مهمان
1398/09/12