كتاب صوتي پايد پايپر در فرنچويل

ناشر: انتشارات آوارسا
دسترسی
شهري جديد، يا بهتر بگيم فرنچويل، شهري ساکت و بي روح بود، اين شهر نزديکِ ساحلِ سُلِنت قرار داشت، زماني خيلي شلوغ و پررونق بود، عامل اصلي اين سر و صداها چيزي نبود جز موش هاي اين شهر. شهر خيلي ترسناک شده بود، تمام مغازه ها، کابينت ها، همشون سوراخ سوراخ شده بودند، هيچ پنيري و شکر و قندي باقي نمونده بود. اون موش ها به همه ي مغازه ها دستبرد زده بودند، همه جا بودن…
نويسنده ژوزف جيكوبز
مترجم محمد طالشيان
گوينده عادله نهاونديان
زمان 11 دقيقه
سال چاپ 1396
شابك2500110105919