كتاب صوتي بوبو و دوستان

ناشر: انتشارات آوارسا
دسترسی
تو فصل تابستون، بوبو روباهه به همراه دوستاش اسکار خرگوشه و ريکو جوجه تيغي براي بازي به ساحل مي رفتن با شن ها قلعه مي ساختن وکمي هم تو آب شنا مي کردن تو يکي ازين روزا وفتي که داشتن قلعه مي ساختن بوبو متوجه نور عجيبي تو دريا شد
نويسنده ايوان پارور
مترجم مجتبي مسافري نژاد- محمد قدم‌پور مقدم
گوينده مجتبي مسافري نژاد
زمان 15 دقيقه
سال چاپ 1396
شابك2500110106305